Εισαγωγή Μελών
Login:
Password:
Register
Forgot your password?

Διοικητικό Συμβούλιθο 1996

Επίτιμος Πρόεδρος :
Σωτήριος Ράπτης
Πρόεδρος :
Ορέστης Μανούσος
Αντιπρόεδρος Α' :
Αθανάσιος Αρχιμανδρίτης
Αντιπρόεδρος Β' :
Θεόδωρος Ροκκάς
Γραμματέας :
Σπύρος Λαδάς
Ταμίας :
Ιωάννης Τριανταφυλλίδης
Μέλη :
Νικόλαος Σκανδάλης
Ανδρέας Μεντής